Zimova hrobka

Zimova hrobka je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se o pseudogotickou kamennou hrobku s epitafem Antonína Zimy a sochařskou figurální výzdobou. Památka je ojedinělým dokladem monumentální funerální architektury období pozdního historismu v tomto regionu. Její provedení je kvalitní jak po stránce architektonické, tak i výtvarné.


Věděli jste?
Že Antonín Zima byl zámožným měšťanem a ve své době významným komunálním politikem, který ve Valašských Kloboukách založil spořitelnu?