Socha sv. Jana Nepomuckého

Jan Nepomucký byl svatořečen roku 1729. Brzy se jeho sochy začaly objevovat také v městech a vesnicích jižního Valašska. Socha na klobouckém náměstí je z roku 1747. Byla pořízena nákladem místního rodáka Tobiáše Fuska, toho času faráře v Křižanovicích. Ten také zřídil na podporu vzdělávání mladých Klobučanů studentskou nadaci, využívanou ještě v první polovině 20. století.