Naučná stezka Královec

Začíná u viaduktu v blízkosti vlakového nádraží. Je to asi 0,5 km od náměstí (směr vlakové nádraží).
Na trase dlouhé 7 km najdete 10 velkých a 2 malá naučná zastavení s informacemi o vývoji a současné podobě bělokarpatské krajiny, chráněných územích, vzácných rostlinných a živočišných druzích, které zde žijí, ale třeba i o tradicích a lidových zvycích.