Mechanický betlém Horní Lideč

V betlému je možné shlédnout mimo jiné dřevořezby čtyřiceti nejzajímavějších míst Zlínského a Trenčínského kraje, např. sv. Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Radhošť, Trenčínský hrad, zámek Bojnice a jiné. Část betlému je vyhrazena také dřevěným stavbám z Horní Lidče.

Velkým lákadlem jsou pohyblivé figurky, jejichž prostřednictvím v našem betlému ožívají stará řemesla a zvyky. Obdivovat můžeme 75 mechanicky se pohybujících figur.

www.betlemhornilidec.cz/

 


Věděli jste?
Že v betlému je asi 230 figur, z toho 75 pohyblivých a více než 100 vyřezávaných staveb?