Javorůvky

Jedná se o svažitou louku s mnoha prameny a rozptýlenou zelení. V šedesátých letech byla lokalita poškozena intenzivní pastvou dobytka a pohnojením části území. Zásluhou pravidelního kosení organizovaného ČSOP Kosenka od roku 1980 se stav lokality zlepšil. Rovně ž byla provedena v roce 1999 extenzivní pastva otav ovcemi. Bylo zde vybudováno i několik mostků přes mokřady a částečně byly zredukovány rozrůstající se křoviny.

Pro území je charakteristický výskyt mnoha chráněných a ohrožených druhů, z nichž je typický mečík obecný a kruštík bahenní.