Hrad Brumov

http://www.hradbrumov.cz/

Hrad Brumov, který leží na výběžku kopců nad městem Brumov-Bylnice, v okrese Zlín, v kraji Zlínském, byl založen již v první polovině 13. století a byl významnou zemskou pevností, která střežila cestu Vlárským průsmykem do Uher.

Historicky zakonzervovaný horní hrad nabízí v bývalých sklepních i nadzemních prostorách expozici o historii hradu a místa. Nachází zde prapory s erby majitelů, model hradu, repliky části zbrojí, odlitek tympanonu z hradní kaple, popisné tabule s náčrty vývoje a popisem historie hradu, vitríny s keramickými, skleněnými a železnými nálezy z archeologického průzkumu a jiné zajímavosti.

 


Věděli jste?
Že hrad Brumov plnil od počátku svého vzniku významnou strážní, obrannou a sídelní funkci při vstupu do Vlárského průsmyku? A že předchůdcem hradu byla dřevěná ostrožna z 12. století.