EnviCentrum

Envicentrum Pro krajinu je vzdělávací středisko pro děti i dospělé. Přibližuje valašskou krajinu lidem a lidi zase vrací do minulosti, aby se dokázali vžít do běžného a skromného života dřívějších hospodářů.

EnviCentrum Pro krajinu Vysoké Pole

 


Věděli jste?
Že na Envi najdete mnoho domácích zvířat, které si můžete nakrmit, pohladit a třeba se i svézt?