Cyrilometodějská kaple

1863-1864

Kaple v novogotickém slohu byla vystavěna na památku 1000. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Nástěnné fresky a velké obrazy zhotovila dílna vídeňského malíře Carla Hemerleina, na zakázce se podílel také Bohumír Lindauer; největší soubor jeho prací v České republice je ve Valašských Kloboukách.


Věděli jste?
Že podle pověsti je kaple vystavěna na místě, kde Cyril a Metoděj na své cestě Moravou odpočívali a ztratili zde nůž?