Bílé Potoky

Jde o dochovanou původní bělokarpatskou louku s vápenatými pramennými vývěry a četnými psedudokrasovými jevy, které se projevují především vysráženým pěnovcem podél celého Bílého potoka. Terén této části je značně členitý s rozptýlenou zelení. Botanické složení lokality je značně ovlivněno přítomností vápníku a velkou vlhkostí. Území patří mezi nejcennější části chráněné přírody v severní části Bílých Karpat.

V minulosti se zde nepravidelně extenzivně páslo, od konce 80. let zde probíhalo odstraňování stařiny a náletu křovin. V současné době je lokalita ve vlastnictví ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, která zajišťuje její údržbu. Každoročně se louka ručně kosí.

V mokřadech dominují přeslička největší a devětsil lékařský. Ze zajímavých druhů zde roste hadilka obecká, kruštík bahenní, prstnatec májový, prstnatec listenatý Soóův, vstavač obecný, vstavač mužský, hlavinka horská, lilie zlatohlávek. V roce 1997 zde byla objeven tořič čmelákovitý.