Vyřezávaný betlém

Sál Valašskoklobouckého podnikatelského centra

Součástí Klobuckých adventní trhů je i výstava vyřezávaného betlému pana Josefa Sucháčka z Brna.

Pan Sucháček je rodák ze Smoliny a má k našemu kraji velmi blízko.

Betlém je dlouhý 8 metrů a uvidíte zde řadu řemesel a výjevů ze života na vesnici.