Hradní věž - finále šachového turnaje

Hrad Brumov

Unikátní šachový turnaj na brumovském hradě.

Finále šachového turnaje "Hradní věž" v sobotu 7. května.