Výstava drobného zvířectva

18. 8. - 19. 8. 2018
Fotbalový stadión