O(2)VZDUŠÍ a co o něm mnozí z vás netuší

13. 9. 2017 v 15 hodin
Kulturní dům Klobučan

Ve středu 15. září proběhne v Kulturním domě Klobučan beseda s odborníky na téma správné topení, kontrola kotlů, kotlíkové dotace a další.