Bajadéra - přímý přenos baletu

20. 1. 2019
Kino Svět Valašské Klobouky

Další balet, který uvedeme přímým přenosem z Bojšoj Těatru voní exotikou.

Bajadéra s hudbou Ludwiga Minkuse je dědictvím pozdního romantismu, baletem s pohádkovým exotickým námětem, pompézní výpravou a virtuozními tanečními výkony.
Nikija je profesionální indickou chrámovou tanečnicí, která tajně miluje nejvznešenějšího z indických šlechticů Solora. Jejich láska však musí čelit mnoha překážkám.