Adventní koncert - Čas rozjímání, čas radosti

10. 12. 2017 v 18 hodin
Kulturní dům Klobučan

Čas rozjímání, čas radosti - adventní koncert  představí hudební uskupení Ensemble FLAIR, které přináší symbiózu hudby lidové a hudby vážné.

Ensemble FLAIR svým nástrojovým obsazením a přítomností sólové zpěvačky vychází z moravské lidové tradice. Zde, na Moravě, se všichni členové FLAIRu narodili, zde žijí a zde naplňují svět hudbou a zpěvem. Tu a tam si však rádi "odskočí" pro textovou či melodickou inspiraci někam jinam...

Valašskoklobouckému publiku se již představili v programu Klobuckého kulturního léta a měli obrovský úspěch.

http://www.ensemble-flair.com/